Zpět seznam článků

Výsledky průzkumu zralosti analýzy HR dat

Vydáno: 21.dubna 2016

Jak jsme na tom vlastně v ČR s analýzou HR dat? Zrealizovali jsme malý průzkum. Jeho výsledky okomentují Jan Pavelka a Martina Vašinová.

Na HR snídani v listopadu jsme provedli rychloprůzkum, kde jsme zjišťovali, v jaké fázi evoluce analýzy HR dat se přítomné firmy nacházejí. Na 3 otázky odpovídalo 24 respondentů napříč HR odděleními různých českých společností/poboček. Dotazník probíhal anonymně.

Na co jsme se ptali?

 

Otázka č. 1:

Na jaké úrovni sledujete HR data ve vaší společnosti?

a) deskriptivní úroveň (pouze popis skutečnosti)

b) prediktivní úroveň (zahrnuje i předpověď budoucího vývoje)

c) preskriptivní úroveň (obsahuje navíc i opatření, která vedou k dosažení žádoucí úrovně ukazatelů)

Otázka č. 2:

Používáte opakovaně metodu benchmarku k srovnání se s jinou organizací či sami se sebou v minulosti?

a) ano

b) ne

Otázka č. 3:

Jaké metriky sledujete?

a) základní – počet zaměstnanců, fluktuace, délka náboru

b) mírně pokročilé – angažovanost zaměstnanců, return on investment

c) pokročilé – propojené metriky na bázi balanced scorecard, risk of loss

 

Na základě odpovědí jsme respondentům přiřadili číslo fáze evoluce analýzy dat, viz algoritmus:

Níže můžete vidět výsledky průzkumu. Zajímavé je, že za preskriptivní označil úroveň sledování dat ve své společnosti pouze jeden respondent. Tentýž respondent byl také jediný, kdo hodnotí metriky sledované ve své společnosti jako pokročilé. Benchmark používá 17 z 24 respondentů.

Výsledky jsou v souladu i s našimi předchozími zjištěními. Obdobný průzkum jsme již realizovali v dubnu 2015 a úroveň analýzy dat byla shodná. Většina českých společností nějaké metriky sleduje a pravidelně reportuje. Už jen díky tomu, že větší organizace musí povinně poskytovat statistické údaje např. Treximě, dostávají se nad úroveň 2.

Přesto sada sledovaných ukazatelů není často sestavena konzistentně a některé důležité údaje nejsou vůbec podchyceny. Proto v průměru vychází české podniky pod úrovní 3.

Máme ovšem radost, že se objevují i společnosti, které využívají bohatství ukryté v datech. Věnují se prediktivním metodám a pokročilé analýze včetně simulace různých scénářům. V našem průzkumu se jednalo dokonce o 25 % respondentů.

Oproti předchozímu průzkumu došlo k nárůstu v této kategorii.

Věříme, že se jedná o nastupující trend a stále více organizací bude objevovat krásu dat.

Chcete podobný článek? Jak být v HR nejlepší a školení