Zpět seznam článků

Vizualizace náboru? Přehledně!

Vydáno: 21.dubna 2016

Jsme obklopeni čísly. Jak ale z číselné hodnoty vyvodit smysluplný závěr? Mnohdy je efektivnější převést data do grafu, ze kterého se čte lépe než ze změti čísel. A dnes si povíme, jak jednoduše a přehledně vizualizovat data týkající se průběhu náboru zaměstnanců. Džunglí grafů vás provede Martina Vašinová, datová analytička.

Velmi přehledným nástrojem vizualizace náboru je trychtýřový graf (funnel chart).

Obr. 1

Na obrázku 1 vidíme trychtýřový graf zpracovaný v Excelu chytrým trikem. Kromě viditelných modrých pruhů obsahuje ještě neviditelné bílé, které tvoří mezeru mezi modrými pruhy a osou y.

Obr. 2

Obrázek 2 představuje hezký příklad vizualizace náboru nástrojem GoodData (o kterém si v budoucnu budeme ještě hodně povídat).

Lze to ale i jinak, lépe, chytřeji? Existuje například nějaké zobrazení, ve kterém je zakomponován i časový údaj?

Obr. 3

Ano, všichni známe klasické sloupcové grafy. V Excelu můžeme jednu řadu sloupců využít ke znázornění počtu účastníků a druhou řadu ke znázornění délky trvání jednotlivých částí náboru. Viz obrázek 3.

Obr. 4

Podobný, ale také moc hezký výstup dostaneme v Matlabu – obrázek 4.

Dobře, máme dva různé sloupce, jeden s časovým údajem a druhý s počtem účastníků. Co takhle vše spojit do jedné linie?

Obr. 5

A máme tu vítěze! Na obrázku 5 v jedné jednoduché linii čteme délku trvání jednotlivých částí náboru i počet účastníků a jednoduše nahlédneme i celkovou dobu trvání náboru. Tvorba takového grafu není nic těžkého. Vstupní data jsou:

Vytvoříme si ještě pomocnou tabulku, kde definujeme osu x (první sloupec) a osu y (druhý sloupec):

Vložíme bodový graf s rovnými spojnicemi a máme hotovo!

Chcete podobný článek? Jak být v HR nejlepší a školení