Zpět seznam článků

Staňte se šampionem v HR reportingu

Vydáno: 21.dubna 2016

Ve dnech 26. a 27. 5. jsme si na kurzu o HR reportingu ukázali, jak užitečná mohou data pro oblast řízení lidského kapitálu být. Má-li HR přístup k aktuálním, očištěným datům, může se skrze reportování stát významným pomocníkem při zefektivňování organizačních procesů a obhájit tak svoji pozici ve firmě.

Během dvoudenního semináře, který zorganizovala Talterra pod záštitou Institutu personalistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, jsme si povídali o tom, PROČ, JAK a V ČEM reportovat. Vyzkoušeli jsme i řadu praktických cvičení a ověřili si, že HR reporting se stává klíčovou činností všech, kteří aspirují na kvalitně odvedenou práci v oblasti strategického řízení lidských zdrojů.

V úvodu prvního dne Jan Pavelka pohovořil o tom, co vůbec reporting obnáší, jaký je rozdíl mezi reportingem a analýzou dat a představili jsme si jednotlivé fáze vývoje datové analýzy. Ukázali jsme si vzorový report a rozebrali zásady jeho tvorby. Kolegyně Martina Vašinová nám představila statistické metody, které se používají v rámci datových analýz a jejichž využití jsme si prakticky ověřili v programu MS Excel. Pak už jsme se věnovali jednotlivým metrikám v HR a jejich sestavování do dashboardů. Právě dashboardy umožňují managementu vidět ve srozumitelné podobě a ve formě komplexního pohledu výsledky klíčových HR procesů probíhajících v organizaci.

Druhý den jsme si pomocí Excelu procvičili několik užitečných funkcí a statističtí fajnšmekři si přišli na své, když Jan doplňovaný Martinou vysvětlil princip regresní analýzy. Následovala krátká prezentace nejčastějších problémů s daty, a pak jsme se už přesunuli ke konkrétním IT nástrojům, které jsou na trhu k dispozici. Představili jsme si zástupce společností GoodData a Keboola, Microsoft, Oracle, Tableau, QlickView a mnoha dalších. Pavel Kvasnička ze společnosti Keboola nám zprostředkoval jejich pohled na datovou analýzu, náš expert Marek pak ukázal vzorový dashboard vytvořený ve vizualizačním cloudovém nástroji GoodData. V poslední části jsme si pověděli něco o průběhu datové analýzy a celé školení jsme zakončili případovou studií, kde si účastníci vyzkoušeli všechno, co jsme během dvoudenního setkání probrali.

Stát se šampionem v HR reportingu = stát se vizionářem v řízení lidských zdrojů.

Chcete podobný článek? Jak být v HR nejlepší a školení