Zpět seznam článků

Pravý talent pro Talent management

Vydáno: 21.dubna 2016

Ve společnostech má primární zodpovědnost za Talent management obvykle HR manažer nebo specialista v HR týmu se zaměřením na rozvoj zaměstnanců. Bez ohledu na to, jaká byla zvolena organizační struktura nebo jak zní název příslušné pracovní pozice, jeho hlavní zbraní je odborná znalost, porozumění businessu a schopnost ovlivňovat své okolí.

Při hledání vhodných kandidátů většinou narazíme na spoustu HR profesionálů, kteří mají zkušenosti  s náborem, rozvojem zaměstnanců, personální administrativou atd., ale s omezenou znalostí fungování podniku. Ačkoliv je znalost HR procesů důležitá, schopnost argumentovat a přesvědčit často váhavé vedení podniku o rozhodnutích v Talent managementu, vyžaduje to schopnost myslet jako podnikatel.

 

Mít rád svoji firmu a rozumět jí

Talent manažeři se musí vyznat ve finančních, provozních a strategických otázkách v podnikání obecně. Navíc musí vědět, co dělá jejich firma specificky a v čem se liší od ostatních.

Je třeba chápat finanční výkazy jako je rozvaha či výsledovka, co se skrývá za jednotlivými položkami, jak se vyrábí jednotlivé produkty či dodávají služby, jaké jsou aktuální problémy v provozu podniku, co jsou aktuální strategické směry, jak je uspořádána továrna nebo z jakých článků se skládá firemní Supply Chain.

Jim Shanley z Bank of America navrhuje toto měřítko na posouzení efektivity talent manažera: pokud vstoupíte do místnosti, kde spolu diskutuje o vývoji businessu CEO, CFO a šéf Talent managementu, neměli byste poznat, který z nich řídí Talent management.

Talent manažeři by měli být zdravě zvídaví a neustále zkoumat, jak firma funguje. Měli by mít rádi vytváření nových produktů, prodejní proces, cestu od  vstupních materiálů k finálnímu produktu a neutuchající péči o zákazníky. Tato vlastnost je těžko měřitelná, ale má významný dopad na výslednou efektivitu.

 

Továrna na talenty

Produkce talentů

Osoby zodpovědné za Talent management se často považují za umělce či řemeslníky. Dostupnými nástroji vytvářejí a rozvíjejí nové unikátní lídry – jednoho po druhém.

Ovšem skutečnost je trochu jiná – s nadsázkou lze říci, že se jedná o klasickou „výrobní“ pozici a oni jsou šéfové továrny na talenty. Musejí zajistit, že mají na vstupu dostatek surovin, výroba probíhá vhodnou rychlostí a veškeré stříhací, sváření, leštící a další stroje dobře fungují. A hlavně musí zajistit, že výsledné produkty odpovídají požadavkům zákazníků.

 

Odvaha

Podle našeho názoru je většina přístupů a modelů nakonec příliš složitá, aby dobře fungovala v praxi a byla pozitivně vnímána celou organizací. Proto si myslíme, že lídr Talent managementu musí mít kuráž, aby udržel Talent management dostatečně štíhlý.

Brzy po zavedení TM aktivit se často stane, že za talent manažerem přijde někdo z vedení společnosti či HR s jednoduchým požadavkem: „Líbí se nám, co jsi tady zavedl. Co kdybychom to ještě rozšířili o …“. To je první test, nakolik je talent manažer konzistentní. Samozřejmě některé návrhy dávají smysl a je vhodné je implementovat. Vždy je ale třeba velmi pečlivě zvážit skutečnou přidanou hodnotu versus složitost a byrokratickou zátěž.

 

Jak je vidět, tak hledáme spíše seniorní HR profesionály nebo manažery, kteří si posléze doplnili znalosti v oblasti HR. Musí být důvěryhodnými partnery pro top management, dobře argumentovat a mít autoritu.

Ponechání celkovém zodpovědnosti za TM na juniorním zaměstnanci je neefektivní a vede spíš ke zklamání z celého TM.

 

Přejeme vám tedy, ať máte šťastnou ruku při výběru těch správných talentů na pozici Talent manažera.

Chcete podobný článek? Jak být v HR nejlepší a školení