Zpět seznam článků

Lean Management

Vydáno: 21.dubna 2016

Lean – anglické slovíčko štíhlý, hubený. Ale též pojem známý v managementu. Jedná se o systém řízení vycházející ze způsobu organizování práce zaměřený na zvyšování hodnoty pro zákazníka a nepřetržité odstraňování plýtvání z každé aktivity.

Základními principy Lean systému je:

  • Zaměření na zákazníka a maximální uspokojení jeho potřeb.
  • Zaměření na přidání hodnoty pro zákazníka díky redukci plýtvání
  • Zlepšení toků a optimalizace procesů
  • Zaměření na rychlost a zkrácení výrobního cyklu, dodání služby, snížení zásob atd.
  • Zvýšení flexibility a schopnosti reakce na požadavky zákazníků a trhu.

Lean se prosazuje na sedmi základních zásadách:

7 základních principů Lean systému

Koncepce lean „štíhlé výroby“ pochází z 50. – 60. let 20. století z dílny společnosti Toyota. Zde vznikala jako alternativa k hromadné výrobě v prostředí, které vyžadovalo vysokou úroveň flexibility a postrádalo finance na nákladné investice. Koncepce byla realizována na komplexní reorganizaci vývoje a výroby produktu, dodavatelů a kontaktů se zákazníkem tak, aby při lepším a kvalitnějším plnění zákazníkova požadavku bylo zapotřebí méně lidského úsilí, prostoru, kapitálu a času. Filozofie štíhlé společnosti není novým procesním  modelem, nevnucuje  nové metody. Vrací se k základům obchodních činností a dívá se na produkt očima zákazníka.  Seřadí činnosti, které přináší hodnoty a které hodnoty nepřináší do řady. To je nazýváno tokem hodnot.  Činnosti, jež hodnoty nepřináší, jsou odstraněny. Následně je vytvořen tok, ve kterém vývoj a jeho  produkt samotný postupuje hladce a rychle kupředu k zákazníkovi. Takový cyklus podléhá neustálému zlepšování  s cílem hledání dokonalosti.

 

Před uplatněním Lean

Obrázek 1 – Před uplatněním Lean

 

Po uplatnění Lean

Obrázek 1 – Po uplatnění Lean

Základní principy lean přístupů se rychle rozšířily do celé řady odvětví. Tudíž se s ním dnes setkáváme v automobilovém průmyslu, letectví, strojírenství, ale také přechází do řízení, vývoje systémů, vývoje software, řízení podniku a taktéž i do řízení lidských zdrojů. Díky tomu se pojem lean objevuje s různými přívlastky, jako lean produkce, lean výroba, lean administrace, lean marketing, lean programování, lean servis a řada dalších.

S následným vývojem se štíhlá filozofie začala rozpracovávat do řady dalších teorií a přístupů. Jeden z hojně rozšířených vytvořila společnost Motorola pod názvem Six sigma. V rozvoji tohoto přístupu pokračovali například společnosti General Electric nebo Honeywell. Six Sigma si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obchodu a tím dostat největší přidanou hodnotu k zákazníkovi.

Lean management se stává nezbytnou součástí řízení činnosti organizací v 21. století. Staví člověka do středu dění, tvoří fundované duchovní principy, pracovní zásady, strategie řešení a množství pragmatických pracovních postupů a nástrojů.

Lean přístup máme zavedený i v naší společnosti a používáme jej při vývojových pracech našich softwarových systémů. Jde o metodologii Lean software development.

Štíhlou společností se budeme dál zabývat a podrobněji si ji rozebereme v  dalších příspěvcích.

Chcete podobný článek? Jak být v HR nejlepší a školení