Zpět seznam článků

HR snídaně – Spolupráce s absolventy

Vydáno: 21.dubna 2016

Dne 9. 6. 2015 se konala další z cyklu našich HR snídaní, tentokrát na téma Spolupráce nejen s absolventy. Cílem snídaně bylo podat komplexní pohled na tuto problematiku, a proto byli přítomni zástupci z řad zaměstnavatelů, studentů, absolventů i představitelů akademické půdy. Téma samotné vzešlo od účastníků našich minulých snídaní a o jeho popularitě svědčil i počet zúčastněných na této akci: 18 reprezentantů 14 firem.

Lenka Sikorová se, již téměř tradičně, ujala moderátorské role a představila pohled na spolupráci ze strany zaměstnavatele. Důraz byl kladen především na výčet forem spolupráce mezi zaměstnavateli a školami. Protože Talterra sama dlouhodobě spolupracuje se studenty i absolventy, mohli jsme teorii podpořit praxí a Lenka uvedla příklad toho, jak jsme sami navázali spolupráci s Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Lenku vystřídala studentka Lucie Zachová, která se nedávno stala součástí týmu Talterra. Lucie pohovořila o preferencích jednotlivých generací a zaměřila se především na generaci Y, jejíž reprezentanti v současnosti tvoří většinu mezi studenty a absolventy. Obecnou charakteristiku pak doplnila o svůj vlastní příběh a zprostředkovala tak pohled na věc očima studenta. Po Lucii vystoupila Klára Náhlovská, absolventka VŠE, která s Talterrou začala spolupracovat prostřednictvím diplomové práce. Klára navíc v minulém semestru vyučovala předmět Personální informační systémy na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického, takže mohla poskytnout pohled absolventa i zástupce akademické půdy. Ten nám ale primárně představila poslední řečnice, hlavní host naší snídaně,  profesorka Dvořáková z Katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE. Profesorka Dvořáková prezentovala výsledky vlastní dlouhodobé práce, kdy usilovala o spojení se špičkovými společnostmi působícími na českém trhu. O tom, že se její úsilí vyplatilo, svědčí úspěšnost absolventů Katedry personalistiky na trhu práce.

Odkaz na prezentaci ze snídaně ZDE: https://drive.google.com/file/d/0B6EvY2QPSZcINGp3ZFBwV3NiZ2s/view

Atmosféru ze snídaně si můžete připomenout na fotkách ZDE: https://plus.google.com/101927395081714562412/posts/7J8nGxfUzXH

Další snídaně proběhne 23. 9. 2015 na téma Výběr HR informačního systému, opět v prostorách kavárny Era svět od 9:00.

Chcete podobný článek? Jak být v HR nejlepší a školení