Zpět seznam článků

HR snídaně: Osobnostní diagnostika v HR

Vydáno: 21.dubna 2016

Dne 17.2.2015 jsme vám na naší HR snídani představili, jaké metody se v HR používají, kdy a proč osobnostní diagnostiku použít. Blíže jsme se zaměřili na dvě z nich, porovnali vhodnost jejich použití a seznámili vás s přístupem, jaký používáme v naší společnosti.

Úvodního přivítání všech účastníků se tradičně ujal ředitel společnosti Talterra Jan Pavelka. Poté již předal slovo kolegyni Lence Sikorové, která se nejprve zaměřila na metody diagnostiky používané v oblasti HR obecně, jaká je jejich spolehlivost, hodnota a z čeho při těchto metodách vycházíme. V této části zavítala také do světa psychologie osobnosti….:-)

Poukázala na situace a procesy, při nichž je osobnostní diagnostika velkým přínosem pro HR manažera, ať již se jedná o výběr nového uchazeče na danou pracovní pozici, nebo o proces plánování nástupnictví či rozvojových a vzdělávacích aktivit zaměstnanců.

Výběr metod, které je možné využít, je široký a je třeba si uvědomit, kolik času a finančních prostředků mohu vynaložit, jaké výsledky od dané metody mohu získat.

Více pozornosti pak věnovala dvěma metodám – vysvětlila princip Hoganova osobnostního dotazníku, jaké typy a škály tento test nabízí. Druhou metodu osobnostní diagnostiky Bridge představil host naší snídaně Martin Ruman ze společnosti Odyssey Performance Enhancement Network. Ukázal, jakým způsobem test funguje, jaké vyhodnocení nabízí, jakým způsobem čelí požadavkům současného trhu obecně a trhu HR na nástroje podobného typu.

Poté se ujala slova opět Lenka Sikorová. Vysvětlila, jakým způsobem provádíme proces osobnostní diagnostiky ve společnosti Talterra. Ten se skládá ze čtyř kroků, využívá obou výše zmiňovaných metod, tj. Hoganova osobnostního dotazníku i Bridge Assessments dotazníku. Následuje behaviorální pohovor s respondentem, po zpracování všech zjištěných informací podání zpětné vazby testování respondentovi s výkladem a celkové zpětné vazby manažerovi.

Příspěvek Lenka uzavřela zhodnocením přínosů, jež může osobnostní diagnostika manažerovi přinést, i ve stínu možných ne příliš pozitivních argumentů.

Celá snídaně se nesla, jak se již stalo na našich akcích zvykem, v přátelské atmosféře a diskutovalo se již v průběhu příspěvků, nicméně tentokrát se sdílení informací na úrovni různých skupinek protáhlo ještě dlouho po skončení programu.

Přijměte tedy pozvání na další snídání s námi, „vážně i s humorem“, a rezervujte si ve svém kalendáři dostatečně s předstihem termín 24. 3. 2015. Sejdeme se opět oblíbených prostorách ERA Svět v Praze 1.

Prezentace

Fotogalerie

Chcete podobný článek? Jak být v HR nejlepší a školení